Půjček se dnes nabízí víc než dost a nejednou je každá z nich jiná. Některá má tu a některá onu přednost, některá ale také v tom či onom nevyhovuje tomu kterému člověku. Protože stejně jako půjčky jsou i žadatelé každý jiný, každý má svá plus a mínus.
Všeobecně se dá tudíž říci snad jedině to, že člověk musí splnit to, co se po něm žádá, má-li se k vytouženým financím nějak dostat.

smlouva

A pokud mu padne do oka dejme tomu 100% hypotéka, může si být jist, že zde vyhoví vcelku bez problémů. Jistě, i tato má svá potenciální úskalí, ale ta jsou ve srovnání s většinou konkurence lehce překonatelná. A to navzdory tomu, že už dnes její název není stoprocentně výstižný, že jde spíše o ustálené slovní spojení než o realitu.
Člověk tu tak nedostane oněch sto procent. A to jednoduše proto, že to dnes už předpisy neumožňují. Zrovna tak dotyčný nemůže doufat v to, že nebudou zkoumány jeho finanční poměry a registry dlužníků. Ovšem do těchto nebude nahlíženo pouze proto, aby byl důvod žadatele odmítnout, nýbrž proto, aby se nestrkaly peníze někomu, komu už nemohou pomoci, koho by další půjčka jen ještě více potopila.

housebulding

A tak je tu třeba prokázat, že je ten, kdo si chce půjčit, také schopen vše podle dohody vrátit. Podnikatel tak musí doložit daňové přiznání, u něhož nezáleží ale ani tak na jeho výši, jako na tom, že jeho firma skutečně funguje a má tedy logiku mu poskytovat podnikatelský úvěr. Podnikatel však také může daňové přiznání nahradit i vydanými fakturami, podnikatelským záměrem a podobně. Žadatel o spotřebitelský úvěr pak musí doložit příjem též, ale může se nechat zastoupit coby spoludlužníkem i příbuzným majícím příjem, nemá-li ho on sám. Žadatel pak také může doložit své příjmy pracovní smlouvou, výpisy z účtu, výplatními páskami, rozhodnutím o přiznání některé sociální dávky či vyměření důchodu či jinými doklady.
A spotřebitel musí doložit i své výdaje, aby bylo zřejmé, že mu zbydou peníze i na splácení.
Ale rozhodně se toho není třeba bát. Protože u nebankovního sektoru se dá nějaká ta dohoda najít vždy. A téměř každý bude spokojen.