Jedná se o otevřený software, který je zdarma, a má obecnou veřejnou licenci. Jeho název vznikl jako zkratka spojení „modulární objektově orientované dynamické studijní prostředí“ (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Slovo „Moodle“ je již v dnešní době počeštěné jako vlastní jméno a lze jen normálně používat ve spisovné češtině.

Učení přes internet

Za původního autora je považován Martin Dougiamas, který jej dodnes usměrňuje. Podporuje různé druhy databází a nejprve byl pro jeho stavbu využíván jazyk Python, později PHP. To však pro normálního smrtelníka vůbec nic neznamená. Hlavní je, že ve světě byl zveřejněn v polovině roku 2002 a u nás na začátku roku 2003.

Vývojáře má na starosti australská společnost Moodle Pty sídlící v Perthu. O podporu a služby se starají celosvětově nejrůznější instituce a společnosti. Některé mají certifikát „Moodle Partner“, což jim dovoluje používat tuto značku. Oficiální zastoupení v ČR už poskytují i dva čeští partneři – společnosti PragoData Consulting a PC HELP.

V současnosti se používání tohoto systému týká snad již každé vysoké školy či univerzity a střední školy se postupně přidávají. Ukázalo se totiž, že on-line kurzy mohou nabídnout jak doplňující informace k výuce, tak i procvičování probírané látky nejrůznějšími způsoby. Výjimkou není ani odevzdávání různých projektů touto formou.
Online vzdělávání

Každý kurz v prostředí tohoto online systému může být sestaven z odlišných dostupných modulů. Další nastavování a přizpůsobování těchto modulů je samozřejmostí k zajištění přesných požadavků na výuku. K dispozici existují i případné doplňující moduly. Stačí se stát účastníkem daného kurzu a začít využívat všechny nabízené výhody, které mohou tvořit:

· různě zpracované studijní materiály,

· úkoly a automaticky vyhodnocované testy,

· slovníky a databáze s možností doplňování,

· diskuzní fóra a ankety.