Vosy a sršně (sršeň je pro někoho možná překvapivě rodu ženského, obdobně jako např. káně) patří mezi ty druhy hmyzu, které vzbuzují v lidech velký respekt a strach. Samostatnou skupinu přitom tvoří ti, kteří jsou na jejich bodnutí alergičtí a jsou nuceni se setkání s nimi podle možnosti úzkostlivě vyhýbat, aby předešli nebezpečným následkům útoku.
Ve světě sršní doslova vyčnívá jeden druh, který ohromuje svou velikostí, loveckými schopnostmi i agresivitou – jedná se o sršeň mandarínskou (lat. Vespa mandarinia), skutečného giganta mezi sršněmi. Délka královny může dosahovat téměř 6 cm, tělo nejmenších dělnic je dlouhé nejméně 3 cm.
dvě sršně
Žihadlo tohoto druhu sršně je dlouhé 6 mm (žihadla mají pouze samice). Potrava dospělých sršní nijak nenaznačuje, proč patří mezi tak obávané predátory; jedná se především o šťávu z ovoce a mízu stromů. Sršně však mají na starost početné potomstvo a své larvy krmí cennými proteiny získanými z živé kořisti, kterou jsou zejména některé druhy brouků, housenky, ale také jiné, příbuzné druhy, zejména včely medonosné a jiné sršně (zejména jejich larvy).
sršní hnízdo
Sršeň mandarínská obývá střední nadmořské výšky a najdeme ji zejména v lesních porostech. Nejrozšířenější je v Japonsku a v Číně, ale lze se s ní setkat např. také v Malajsii, Jižní Koreji a překvapivě také na části ruského území, a to v Přímořském kraji. Japonsko monitoruje četnost smrtelných útoků těchto sršní na člověka, počet obětí se každý rok počítá na desítky osob. Jed, který sršně produkují, obsahuje řadu složek, které způsobují poškození tkáně, krvácení a bolestivost. Obsahuje rovněž speciální druh neurotoxinu.
Pozoruhodný je způsob a organizace lovu sršní. Vedle individuálních útoků na kořist vysílá hnízdo také průzkumnice, které se zaměřují především na evropské včely medonosné, jejichž chov se zejména v Japonsku nebývale rozšiřuje. Průzkumnice v případě úspěchu úl označí a útočná jednotka již poté letí najisto. Vzhledem k velikosti, odolnosti a agresivitě útočníků nemá včelstvo při útoku sršní prakticky žádnou šanci a proto patří sršně v těchto oblastech mezi obávané škůdce.