V dnešní době je již běžným zvykem, že uchazeč o zaměstnání musí prokázat znalost minimálně jednoho světového jazyka. Proto mnoho rodičů myslí na budoucnost a mají zájem o to, aby jejich dítě začalo s výukou cizího jazyka již v předškolním věku.
Přesnou odpověď na otázku, v kterém věku je nejvhodnější začít s výukou cizího jazyka, není snadné získat. Názory odborníku se mnohdy rozcházejí. V jednom se ale přece jen shodují, a to že mladý mozek je flexibilnější a přijímá nové informace snadněji a rychleji.
lavička pro děti
Nejnovější studie potvrzují, že s výukou cizího jazyka by se mělo začít před desátým rokem věku dítěte. Někteří doporučují věnovat se osvojování cizího jazyka již od narození. Nicméně není nic neobvyklého, že mateřské školy nabízejí v současné době jazykových kurzy určené pro děti již od 4 let a zájem o ně stále roste.
nadšení u učení 

Proč se vyplatí začít už v předškolním věku? Mezi hlavní výhody patří:

–        přirozená výuka hravou formou (dítě netuší, že se učí, baví ho to, je spontánní a tolik se nestydí)
–        nenásilné učení nápodobou a opakováním (automatické osvojení výslovnosti a intonace)
–        zbavení se ostychu používat cizí řeč a mluvit před ostatními
–        posílení nervových spojů v mozku, rozvoj rozumových, sociálních i motorických dovedností, trénink mozku
–        motivace, posílení vrozeného zájmu o jazyk a řeč
–        rozvoj kreativity
–        rozšíření obzorů (seznámení se s jinou kulturou)
 studium zeměpisu
Samozřejmě záleží na jednotlivém dítěti, ke kterému musíme přistupovat individuálně s ohledem na jeho konkrétní potřeby. Pokud dítě trpí vážnou logopedickou vadou, pak je na místě zvážit, zda ho výuka cizího jazyka nezatíží a nezhorší vývoj řeči mateřského jazyka. Pro malé dítě nejdůležitější prožitek a radost z činnosti, a proto hodně záleží na práci pedagoga, výběru vhodných metod a pomůcek. Dobrou zprávou je, že nikdy není pozdě a i v pozdějším věku je člověk schopen dosáhnout výborné úrovně jazyka.